IMG-20200411-WA0017%20(3)-me.jpg
IMG-20200423-WA0000%20(2)-me.jpg

Kul­je­tus­lii­ke PU-VAP

Ko­ti­maan kul­je­tuk­set jous­ta­vas­ti ja laa­duk­kaas­ti poh­joi­sen osaa­jil­ta.

Kul­je­tus­lii­ke PU-VAP tuot­taa laa­du­kas­ta ja jous­ta­vaa kul­je­tus- ja ja­ke­lu­pal­ve­lua sekä ter­mi­naa­li­toi­min­taa Poh­jois-Suo­men alu­eel­la.

Päi­vit­täi­set run­ko­lin­jat PK-seu­tu-Oulu-Kemi-Ro­va­nie­mi ja ja­ke­lu­lii­ken­ne koko Poh­jois-Suo­men alu­eel­la.

Pal­ve­lut

IMG-20200411-WA0013-me.jpg

Run­ko­lii­ken­ne

Päi­vit­täi­nen run­ko­lii­ken­ne PK-seu­tu- Oulu-Kemi-Ro­va­nie­mi.


Mas­sa­ta­va­ra­lii­ken­ne ym­pä­ri Suo­men


Olem­me mu­ka­na Fen­no­road -ket­jus­sa, jon­ka kaut­ta kap­pa­le­ta­va­ra­lii­ken­ne ym­pä­ri Suo­men. 

IMG-20200529-WA0000-me.jpg

Ja­ke­lu­lii­ken­ne

Päi­vit­täi­nen ja­ke­lu Ou­lun, Koil­lis­maan, Kai­nuun, Kemi-Tor­nion ja La­pin alu­eel­le.


Be­rend­sen työ­vaat­tei­den vuo­kraus ja mat­to­pal­ve­lu Ou­lun alu­eel­la. Tutus­tu ja ti­laa pal­ve­lu www.be­rend­sen.fi

Pu-Vap%20terminaali-me.jpg

Ter­mi­naa­li­pal­ve­lut

Ter­mi­naa­li- ja va­ras­toin­ti­pal­ve­lut Ou­lus­sa (ter­mi­naa­li- ja va­ras­to­ti­laa 500-1500m2).


Yh­teis­työ­kump­pa­ni­ter­mi­naa­lit Ke­mis­sä ja Ro­va­nie­mel­lä.

Ka­lus­to

Kuljetusliike%20PU-VAP%20Oy-me.jpg
Pu-Vap-jakoauto-me.jpg
IMG-20200419-WA0007-me.jpg
IMG_20180826_121608-me.jpg
IMG-20200515-WA0003-me.jpg
IMG-20200420-WA0012-me.jpg
IMG-20200409-WA0005-me.jpg
IMG-20200411-WA0014-me.jpg
IMG-20200530-WA0001%20(2)-me.jpg
Pu-Vap%20(2)-me.jpg
IMG-20200420-WA0009-me.jpg
IMG-20200420-WA0004-me.jpg
DBFE877A-4FD9-45D0-A987-53ED54BF2C57-me.jpg

YRI­TYK­SEN HIS­TO­RIA

Me­tal­lia­lan yri­tyk­ses­tä kul­je­tus­lii­keek­si

Pu­taan Vien­ti- ja Asen­nus­pal­ve­lu Oy on pe­rus­tet­tu vuon­na 1997 Hau­ki­pu­taal­le. Yri­tyk­sen pe­rus­ta­ja Heik­ki Si­po­la on kou­lu­tuk­sel­taan ko­ne­tek­nik­ko, jol­la on mo­ni­puo­li­nen me­tal­lia­lan tun­te­mus ja työ­ko­ke­mus­ta löy­tyy aina me­tal­lin työs­tä­mi­ses­tä työn­joh­don ja asen­nus­val­von­nan teh­tä­viin.

Heik­ki on työs­ken­nel­lyt ko­ti­maan työ­koh­tei­den li­säk­si edel­lä­mai­ni­tuis­sa teh­tä­vis­sä muun muas­sa Ete­lä-Afri­kas­sa, Ve­nä­jäl­lä, Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa, Rans­kas­sa, Ja­pa­nis­sa ja Sak­sas­sa.

Vuo­des­ta 2008 al­kaen yri­tys on tar­jon­nut myös kul­je­tus- ja nos­to­pal­ve­lui­ta, kun Hei­kin poi­ka Sami Si­po­la tuli mu­kaan yri­tyk­sen toi­min­taan. Vuon­na 2016 kul­je­tus­toi­min­ta muut­ti muo­to­aan, kun ku­vaan as­tui kak­si ther­moa­joi­hin so­vel­tu­vaa täys­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mää, ja sa­mas­sa yh­tey­des­sä nos­to­pal­ve­lut lo­pe­tet­tiin.

Jo pie­ne­nä poi­ka­na Sami oli päät­tä­nyt, että hä­nes­tä tu­lee rek­ka­mies ja täs­tä aja­tuk­ses­ta hän ei kos­kaan luo­pu­nut. Vank­kaa ko­ke­mus­ta ja kul­je­tusa­lan tun­te­mus­ta on si­ten ker­ty­nyt jo 25 vuo­den ajal­ta.

Ka­lus­ton mää­rä kas­vaa ta­sai­ses­ti ja run­ko­lii­ken­teen li­säk­si mu­kaan on tul­lut myös ja­ke­lu­lii­ken­ne, joka kat­taa koko Poh­jois-Suo­men alu­een.

Yh­teys­tie­dot

Kul­je­tus­lii­ke Pu-Vap Oy

Vir­pi­väy­lä 15

90830 Hau­ki­pu­das

(1072701-9)


OU­LUN TER­MI­NAA­LI Mes­si­po­jan­tie 22 90520 OULU
Ota Yh­teyt­tä

Kul­je­tus­pääl­lik­kö Ilk­ka Kal­lio­pus­ka

puh 040 732 8251

ilk­ka.kal­lio­pus­ka(at)pu-vap.com


Lii­ken­tees­tä vas­taa­va Sami Si­po­la

puh 040 518 4978

ajo­jar­jes­te­ly(at)pu-vap.com


Toi­mis­to

An­ne­li Si­po­la

puh 040 843 5173

Han­na-Riik­ka Si­po­la

puh 040 571 9779

toi­mis­to(at)pu-vap.com


Co­py­right Pu­taan Vien­ti- ja Asen­nus­pal­ve­lu Oy. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.